Loading...
Ne Mutlu Türk'üm Diyene!

Şirket Politikalarımız


NTM KURUMSAL BİLGİLERİMİZ

NTM, Tüm iş süreçlerini, Müşterilerinin beklentilerine hızlı ve kaliteli hizmet verebilme amacı ile yapılandırmış olup, kendi ürünü olan ERP sistemi ile hedeflerini sürekli izlemektedir. Tüm hizmetlerini kalibrasyonlu kontrol cihazları ve konusunda yetkin personelleri ile müşteri standartlarına göre gerçekleştirmektedir.

NTM, hizmetlerini gerçekleştirirken, sürekli gelişen ve değişen dünya şartlarına göre sosyal sorumluluklarının farkındalığını Çevreyi Koruma, İş Güvenliği uygulamalarına verdiği önem ile sağlamaktadır.

Bu sorumluluklarda verdiğimiz taahhüdlerimiz;


KALİTE POLİTİKAMIZ

NTM, Haberleşme sektöründe çözüm ortağı olarak, mobil ve sabit işletmelerin montajı, bakımı, onarımı ve işletimi konularında, geçmiş bilgi ve tecrübelerini, bilgi ve teknoloji ile birleştirerek aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmet vermektedir.

 Müşteri şartları doğrultusunda ihtiyaçları üst düzeyde karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
 Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek,
 En uygun ve hızlı çözüm alternatiflerini üreterek, yönetim sistemleri dâhilinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 Tüm çalışanlarımızın etkin katılımı ile kalite prensipleri doğrultusunda NTM’ in var oluş amacını gerçekleştirmektir.

NTM’ in var oluş amacı:
Hizmet kalitemiz ve markamız,
Geleceğe yatırım yapmanın bilinci ve devamlılığımız,
Yasalara uygunluğumuz ve kurumsal kimliğimiz,
 Sektördeki rekabet gücümüz ve güvenilirliğimizdir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

NTM, Haberleşme sektöründe çözüm ortağı olarak, mobil ve sabit işletmelerin montajı, bakımı, onarımı ve işletimi konularında, geçmiş bilgi ve tecrübelerini, bilgi ve teknoloji ile birleştirerek aşağıdaki çevresel ilkeler doğrultusunda hizmet vermektedir.

 Yürürlükteki çevre mevzuatlarına uymak ve mevzuatlardan doğan sorumluluklarımızı yerine getirmek,
 Çevreye verdiğimiz veya verebileceğimiz zararları önleyerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 Çevre koruma faaliyetlerini çalışanlarımızın çevre bilinçlerini arttırarak, çevresel sorunları kaynağında çözmek yoluyla gerçekleştirmek,
 Atıkların azaltılmasını ve çevreye olan etkilerinin sıfıra indirilmesini sağlayacak metotlar oluşturmak ve uygulamak,
 Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları azaltıcı önlemler alarak tekrar kullanım veya geri kazanımla ülke ekonomisine yeniden kazandırmak,
 Doğal ve her türlü enerji kaynağını verimli kullanarak küresel olarak çevresel etkileri azaltmak,
 Tedarikçiler gibi Telekomünikasyon sektöründeki tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak çevre standartlarımızın devamlı olarak yükseltilmesine çalışmak.

İSG POLİTİKAMIZ

NTM, Haberleşme sektöründe çözüm ortağı olarak, mobil ve sabit işletmelerin montajı, bakımı, onarımı ve işletimi konularında, geçmiş bilgi ve tecrübelerini, bilgi ve teknoloji ile birleştirerek aşağıdaki iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

 NTM’nin en değerli kaynak olarak gördüğü çalışanlarımızın, çalışma ortamında sağlık ve emniyetini korumayı,
 Faaliyetlerimizde kullandığımız makine, ekipman ve tesislerin güvenliğini, hizmet ve faaliyetlerde operasyonel güvenliği sağlamayı,
 NTM’ de ofis ve sahada (anten bakım, montaj ve sökümlerinde)görev yapan çalışanlarımızın yaşayabileceği olası iş kazalarını ve bağlı olarak görülebilecek olumsuz etkilerini en aza indirmeyi,
 İSG konularında yönetim, tedarikçi, taşeronlar ve müşterilerimiz ile iyi bir iletişim kanalı oluşturmayı,
 Müşterilerimizin projelerine kaliteli hizmeti sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket etmeyi,
 NTM bünyesinde düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmayı,
 NTM olarak İSG konusunda telekomünikasyon sektöründe örnek alınacak öncü kuruluşlardan olmayı,
 Telekomünikasyon sektörüne ilişkin İSİG standartlarına, yasal mevzuat, tüzük ve yönetmeliklere uyum sağlamayı,

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

NTM, Haberleşme sektöründe çözüm ortağı olarak, mobil ve sabit işletmelerin montajı, bakımı, onarımı ve işletimi konularında, geçmiş bilgi ve tecrübelerini, bilgi ve teknoloji ile birleştirerek aşağıdaki müşteri memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

 Yasal mevzuatlara dayalı şartlara uymayı,
 Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların şartları ile uyum sağlamayı,
 Şikâyetleri etkili ve verimli şekilde ele almayı ve sonuçlandırmayı,

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

NTM, Haberleşme sektöründe çözüm ortağı olarak, mobil ve sabit işletmelerin montajı, bakımı, onarımı ve işletimi konularında, geçmiş bilgi ve tecrübelerini, bilgi ve teknoloji ile birleştirerek aşağıdaki bilgi güvenliği ilkeleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

 İzinsiz erişime karşı korumayı,
 Gizliliği korumayı,
 Yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu izin vermemeyi,
 Yetkisiz kişilere karşı koruma sayesinde doğruluk sağlamayı,
 Gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurmayı,
 Tüm prosedürler, tüm birimler tarafından uygulanmasını,
 Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimi vermeyi,
 Tüm açıklar birim sorumlusuna rapor edilir ve önlemlerini anlatmayı,
 Çözülemeyecek açıklıklar güvenlik sorumluları tarafından organize edilmeyi,

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

NTM, Haberleşme sektöründe çözüm ortağı olarak, mobil ve sabit işletmelerin montajı, bakımı, onarımı ve işletimi konularında, geçmiş bilgi ve tecrübelerini, bilgi ve teknoloji ile birleştirerek aşağıdaki iş sürekliliği ilkeleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

 Olası afet ve kriz durumlarında öncelikli olarak can güvenliğini sağlamak
 Kesintisiz hizmet sağlayabilmek için kapasitemizi ISO 22301 standardına uygun olarak iyileştirmek
 Çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte kaliteli ve kesintisiz hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini sağlamak
 İletişim altyapısı hizmetlerinde sürekliliği sağlamak
 Yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlamak ve bu planlar doğrultusunda tatbikatlar gerçekleştirerek İSYS sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

YÖNETİM TAAHHÜDÜ;

NTM Yönetim Ekibi olarak, Telekomünikasyon ve İletişim ekosisteminde ilişkide bulunduğumuz İlgili Taraflarımızın, Çalışanlarımızın ve Müşterilerimizin Memnuniyetini, Çevremize verdiğimiz zararı en aza indirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını, Bilgi Güvenliğini, İş Sürekliliğimizi en üst seviyede sağlamayı, sürekli geliştirmeyi, sektörde daima en iyi olmayı hedefleyen örnek bir şirket  olmayı taahhüd ediyoruz.

Hüseyin ALTAN / NTM Genel Müdürü